Här hittar du som besökare information och tider om våra drop in-seminarierna på mässan

Vi bjuder på inspiration och kunskap

Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet och kostnadsfritt för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade. Välkomna att inspireras, lyssna och lära!

DROP - in Seminarier - Mässans eget kunskapscentrum

 • Seminarierna är kostnadsfria – Drop in – utan krav på föranmälan
 • Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor
 • Öppet för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade!

Välkommen att lyssna och inspireras!

Besök mässan!

7-8 oktober 2020 Kistamässan, Stockholm
Anmälan dig här!

Program onsdag den 7 oktober

10.00 Kompetens inom städyrket

 • Hur digitala metoder och modern pedagogik underlättar och stimulerar inlärningen. Kontinuerliga självtester gör att kunskapen förankras och leder till kvalité inom yrket.
 • Flexibel inlärning ger möjlighet till en gemensam kunskapsbas och leder till att medarbetarna kan omsätta kunskapen i yrkeslivet.

Städkörkortet - Ny digital mikroutbildning
En förenklad utbildning med sex grundläggande introduktionsutbildningar

 • Hemstädning och städhygien
 • Ergonomi, arbetsmiljö och miljöpåverkan
 • Hållbar hälsa, etik och moral, hot och våld

Anita Nordlund, vd Wacano, tidigare ägt och drivit utbildningsföretag inom vård och omsorg med nationell verksamhet.

Christina Holmefalk, utbildare och marknadsförare samt styrelsemedlem i Städbranschen Sverige samt i Almega för Hushållsnära tjänster.

10.30 Utmaningar och möjligheter i branschen

 • Hur ser utvecklingen ut för städbranschen?
 • Vilka utmaningar bör vi rusta oss för?
 • Vilka möjligheter ger det oss?
 • Vad gör Städbranschen Sverige för att underlätta och stödja i detta?

Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige. Tidigare affärsutvecklingschef på L&T.

11.00 Rengöring och miljöpåverkan

Med den pågående covid-19 pandemi är rengöring viktigare än någonsin. Ökad användning av rengöringsmedel ger ofta en ökad negativ påverkan på miljön. Går det att öka användningen av kemiska rengöringsmedel och samtidigt minska miljöpåverkan?

Lisa Hugoh, Miljö- och hållbarhetsansvarig på Clemondo. Lisa har en kandidatexamen i Miljövetenskap från Högskolan i Halmstad. Lisa har tidigare arbetat som konsult med frågor rörande kemiska produkter och dess miljöpåverkan.

11.30 Vikten av egen träning trots rörligt arbete

 • Här får du lära dig vikten av att träna och ta micro-pauser även i ett rörligt arbete.
 • Linnea kommer med konkreta råd och tips för en vardag utan smärta och förslitningsskador. Hur lever man skonsamt och sunt för att få ett hållbart arbetsliv i städbranschen och energi som räcker till även för fritidsaktiviteter?

Linnea Stenberg, Hälsopedagog, Personlig tränare och Kroppsterapeut. Driver eget företag och arbetar mycket med smärtproblematik orsakad på arbetet.

13.00 Snabba omställningar under pandemin

 • Vad hände med samarbeten inom branschen?
 • Hur har pandemin påverkat vårt arbetssätt?

Tina Wessman Hellstadius, VD SOL Sverige. Tina har arbetat och haft ledande roller inom en bredd av branscher men nu inom servicebranschen sedan tre år tillbaka. Tina arbetar ofta i olika omställningsuppdrag där det krävs förändringar i verksamheten. Implementering av nya affärsmodeller, effektiviseringar, bygga nya funktioner, lönsamhetsfokuseringar samt rekonstruktion. Jag har ett gediget intresse av hållbara lösningar, vilket alltid är en del av långsiktig förbättring. Min breda erfarenhet har ju varit mycket bra att ha med sig under Corona krisen.

13.30 Miljön och riskhantering i samband med coronaviruset?

Talare meddelas senare

14.00 Hur du skapar mervärden för dina kunder med digitala verktyg

 • Få ut mer och en full översikt
 • Driftsportalens nytta för dig som kund
 • Övervakning och rapportering

Dag Hognerud, Daglig ledare och Co-Founder, N3Zonesgroupe

14.30 Varför byta golv i förtid när du kan renovera?

Många plast och linoleumgolv byts i förtid helt i onödan. Renovering är en enkel och självklar åtgärd som sparar tid, pengar och miljö. Är du ytägare eller entreprenör med underhållsekonomi i fokus, får du inte missa denna innovation.

Mattias Åkerlund, Utbildningsansvarig på Supplies Direct och Martin Månsson, General Manager Supplies Direct i Malmö.

15.00 Clean Bright Awards 2020 - Final & prisutdelning

Program torsdag 8 oktober

10.00 Ökande hygienkrav i takt med covid-19, vad händer sen…

 • Rätt strategi för god hygien
 • Särskild kunskap hos personal och beställare
 • Skyddsåtgärder för personal och beställare
 • En blick framåt efter pandemien

Rickard Lans, Head of Soft FM Nordic – Service Operations på Sodexo. Rickard har med sin långa erfarenhet från såväl läkemedelsindustri som två stora leverantörer av städtjänster ett viktigt budskap till hela branschen, såväl utförare som beställare.

10.30 Enkel lokalvårdshantering – live demo av system    

 • Se hur du enkelt kan registrera och uppdatera information om hur dina ytor ska städas. Detta med hjälp av grafiska modeller och/eller listor med information.
 • Beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och hantera lokalvårdsavtal.
 • Via en mobil app har du dessutom möjlighet att följa lokalvårdsarbete i realtid.
 • Lösningen kan även kopplas till ditt ekonomisystem och då kan du använda lösningen till att fakturera lokalvårdstjänster och publicera information.
 • Lokalvårdslösningen är en helhetslösning som täcker allt från försäljning till kvalitetsuppföljning. Alla funktionsdelar är fullt integrerade med varandra men du kan även använda dem separat.

Pali Horvat, Försäljningsansvarig Pythagoras

11.00 När språket inte räcker till – Hur möter vi inom städbranschen språkutmaningen på   arbetsplatsen?

 • Kan man med hjälp av digitala kurser förbättra sina kunskaper i svenska språket?
 • Lyssna till Lottas lösningar som har ett omfattande material i yrkessvenska med lärarstöd. Materialet har fokus på lokalvårdaryrket och utgår från vanligt förekommande sammanhang som gör att igenkänningsfaktorn blir hög. Läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap och uttal är några färdigheter man får träna på.

Lotta Simonsson, Swedish4u, legitimerad lärare i svenska som andraspråk med drygt tjugo års erfarenhet av yrkessvenska. Lotta har undervisat personal på olika arbetsplatser där språket varit ett hinder. För lokalvårdaryrket har Lotta undervisat på sjukhus, kontor, lokaltrafik, hotell och skolor.                              

11.30 Den offentliga kunden                                   

Tjänster inom städ, renhållning och facility management köps ofta av offentliga aktörer. Det kan handla om kommuner och kommunala fastighetsbolag, statliga bolag eller myndigheter. De här kunderna skiljer sig från andra kunder på flera sätt, inte minst då de ska göra sina inköp enligt reglerna om offentlig upphandling.

När du som leverantör säljer tjänster till en offentlig kund är det en stor fördel om du har grundläggande kunskap om de särskilda förutsättningarna och hur dessa kan påverka dig. På det här seminariet får du en checklista för vad du bör veta när du gör affärer med offentliga aktörer samt lite generella tips för att lyckas.

Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala, advokater på Brick Advokat. Båda har en lång erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling och biträder regelmässigt både upphandlande myndigheter och leverantörer inom de flesta branscher. De har särskilt goda kunskaper om upphandling av fastighetsrelaterade tjänster och entreprenader.

12.00 Städa inte ihjäl oss – sluta använd miljöfarliga kemikalier

Allt vi gör påverkar miljön på ett eller annat sätt. Därför skall målet vara inställt på att göra så litet avtryck som möjligt genom energi- och kostnads-effektiva lösningar med bibehållna eller bättre städ- och desinfektions-resultat än idag. Vi behöver lite vatten och lite sol- eller vind-el, och vipps så tar vi fram tidens ”tvätt såpa”!

Håkan Norling, har arbetat 30 år i ledande befattningar för Akzo Nobel och drygt 10 år som entreprenör

13.00 Hur påverkas branschen av Corona pandemin?

 • Corona pandemins påverkan på de olika delbranscherna
 • Från panik till merförsäljning
 • Påverkan på framtidens hygien

Ari Kouvonen, näringspolitisk chef Almega Serviceföretagen

13.30 Nytt material för kompetensutveckling för professionell städning och introduktion av nya medarbetare

 • Städhandbok städ är en del i Städbranschen Sveriges litteratur för kompetensutveckling. En bok i fickformat där du har allt du behöver veta för att kunna utföra professionell städning.
 • Råd & Anvisningar är en introduktion för nyanställda. Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt.

Carina Boman Helgesson, städchef på Örebro universitet och aktiv i Städbranschen Sverige. Carina har arbetat i städbranschen i över 20 år och har en bred erfarenhet av personal, utbildning, ekonomi, upphandling, utveckling samt att leda och fördela arbetet.

Christina Rösand, tjänstespecialist på Compass Group och vice ordförande i Städbranschen Sverige. Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan där hon har arbetat med allt ifrån butiks-,kontors- och sjukhusstädning.

14.00 Inspiration och utvecklingsmöjligheter

Städbranschen – här finns stora utvecklingsmöjligheter för den som vill

Lyssna till en röst i branschen som kan ge dig både inspiration och sin egen resa och som fortfarande tycker att det är lika roligt att gå till jobbet.

Camilla Asplund, Rengörare Näslund. Camilla har 20 års erfarenhet från branschen som lokalvårdare, skiftinstruktör och utbildare. 2009 blev Camilla servicechef med ansvar för 60-talet lokalvårdare.

14.30 Prisutdelning SM i Fönsterputs 2020Talare


Anita Nordlund

Christina Holmefalk

Matthias Lindholm

Lisa Hugoh


Linnea Stenberg

Tina Wessman Hellstadius

Dag Hognerud

Mattias Åkerlund


Martin Månsson

Lotta Simonsson

Jenny Kenneberg

Pernilla Rasiwala


Ari Kouvonen

Carina Boman Helgesson

Camilla Asplund


Christina Rösand


Rickard Lans