Facility Nordic-dagen är konferensen för dig som ansvarar för ditt företags facility- och verksamhetsnära service.

Facility Nordic-dagen är en konferens för dig som ansvarar för ditt företags facility- och verksamhetsnära service. Här kommer du att få lyssna till intressanta och aktuella talare kring det senaste inom området. Fika och lunch serveras under dagen och självklart har du möjlighet att besöka mässan.

Facility Nordic-dagen arrangeras tillsammans med IFMA

Ladda ner rapport från Facility Nordic-dagen i Stockholm 2018.

Facility Nordic-dagen

är inställd!


     

Facility Nordic-dagen

är inställd!

Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Välkommen    

Dagens moderator Victor Mannerholm-Hammar, ordförande IFMA. Victor har i sitt arbete som konsult agerat rådgivare i förändringar och transformationer inom Facility Management och Real Estate-branschen under de senaste 12 åren. Victor har erfarenhet från REFM transformationer i Norden, Förenade Arabemiraten, UK och Indien och arbetat med flera av de största FM-transformationerna, FM-outsourcingprojekten och arbetsplatsutvecklingsprojekten på den Nordiska marknaden.

09.40 Att komma till det nya normala

Covid-19 har transformerat sättet vi arbetar på. För att komma till det ”nya normala” krävs en strukturerad approach med vad som vi gör ”now, next och beyond” för att bli en modern arbetsgivare som skapar exceptionella medarbetarupplevelser. Efter den här presentationen kommer du att ha en bättre förståelse för vilka aspekter som behöver beaktas i övergången till det nya normala
Victor Mannerholm-Hammar

10.10 From Facility Management to customer experience

Takeaways from this presentation:

  • Workplace are currently undergoing a paradigm shift
  • Modern workplace are extensions of the corporate brand and should create experiences which enhances employee wellbeing and productivity
  • Facility Management providers are a critical partner to achieve the goals for the modern workplace

Jens Ebbe Rasmussen, SVP Business Development Coor

10.40 Kaffepaus

11.10 Covid-19 - vilka tjänster som kan vara framtidens möjligheter

Det finns många fler hygienfaktorer som måste beaktas framöver ”än bara städning”
Ari Kouvonen, näringspolitisk chef Almega Serviceföretagen

11.40 Facility services i en föränderlig värld

Lyssna till hur ISS arbetar med att anpassa sina tjänster i en snabbt föränderlig värld.
Susanne Stenhager, Commercial Director ISS Facility Services AB

12.10 Gemensam lunch

13.10 Beställare av tjänster; utmaningar och lösningar för den offentliga kunden

De allra flesta offentliga beställare gör regelbundet upphandlingar av tjänster inom städ, renhållning och facility management. Oavsett om den offentliga aktören är en kommun, ett kommunalt fastighetsbolag, ett statligt bolag eller en myndighet ska inköpen göras enligt reglerna om offentlig upphandling.

När du använder eller handlar upp tjänster inom städ, renhållning och facility management är det viktigt att du har kunskap om de förutsättningar som gäller generellt för offentligt upphandlade kontrakt och om de specifika förutsättningarna för den aktuella branschen. På det här seminariet får du en checklista för vad du bör veta när du gör affärer med leverantörer av fastighetsrelaterade tjänster samt lite generella tips för att lyckas i din upphandling.
Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala, advokater på Brick Advokat.

13.40  Happy, Healthy & Productive people…who do great things.

En ögonblicksbild över de mest spännande strategiska drivkrafterna som skapar morgondagens arbetsplats. Vi får höra hur innovativa lösningar skapas i samarbete mellan små och stora företag och hur ökad Home Working skapar nya behov från ett employee experience perspektiv.
Henrik Järleskog, Henrik is Sodexo’s regional director, Head of Strategy & Head of Marketing, member of the Nordic leadership team.

14.10 Hållbarhet och dess påverkan på våra företag och människor framöver

Talare meddelas senare

14.40 Summering av dagenTalare


Victor Mannerholm-Hammar

Jens Ebbe Rasmussen

Ari Kouvonen

Susanne Stenhager


Pernilla Rasiwala

Jenny Kenneberg

Henrik Järleskog

Du träffar oss på mässan