Facility Management

Facility Nordic-dagen är ett heldagsseminarie för dig som ansvarar för ditt företags FM-frågor eller verksamhetsnära service.

Pris: 795:- Är du medlem hos IFMA 650:-

Fika och lunch ingår under dagen.

Ladda ner hela programmet här!

Facility Nordic-dagen tisdagen den 26 september  2017 på ELMIA  i Jönköping

 

 

 

09.00—09.30 Registrering & Fika

09.30 Välkomna!

Dagens moderator är Ordförande för IFMA, Victor Mannerholm Hammar och Chefredaktören för RENT med Facility Nordic Marianne Ovesen

09.40 Tre trender kommer radikalt att förändra FM-branschen framåt 

 • Vilka är trenderna?
 • Vad innebär de?
 • Vilka möjligheter och utmaningar skapar de?
 • Hur gör jag för att dra nytta av dem, egentligen?

Victor Mannerholm Hammar är management konsult på EY och har varit aktiv och banbrytande rådgivare i FM-branschen de senaste 10 åren. Victor tar med sig internationella erfarenheter in i IFMA från att ha arbetat med FM-rådgivning i Förenade Arabemiraten, Indien och UK samt från att ha arbetat med flera av de största FM-transformationerna som inkluderat nya tekniklösningar, nya arbetssätt och aktivitetsbaserade arbetsplatser och nya affärsmodeller på den nordiska marknaden.

10.10 Hur FM-organisationen kan stödja och supporta kärnverksamheten? 

 • Vad kan vi förvänta oss av Facility Managementorganisationen och vilka krav kan vi ställa på den? FM´s bidrag till affärsnyttan med exempel från både privata och offentliga sidan.
 • Går det överhuvudtaget att göra om de interna FM– och serviceorganisationerna till fungerande management- och leverantörsfunktioner?
 • Fungerar det bättre med externt upphandlade FM-funktioner?
 • Vi tittar också framåt på vad vi kan förvänta oss inom FM

Bertil Oresten, Niras utför uppdrag inom områdena verksamhetsstyrning, organisationsutveckling, strategisk planering, ekonomistyrning och effektivisering med inriktningen lokalförsörjning, fastighetsföretagande och Facility management. Föreläsare på seminarier och branschdagar

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvården 

”En ny standard för städning av vårdlokaler” SS 8760014

Vårdrelaterade infektioner är ett stort problemområde när det gäller patientsäkerhet.

Flera av de vanligaste mikroorganismerna som orsakar vårdrelaterade infektioner kan överleva lång tid på ytor i vårdmiljön. Välstädade vårdlokaler är därför inte bara en trivselfråga för patienter och personal. Evidens talar för att städning, med effektiv rengöring och punktdesinfektion vid stänk och spill av kroppsvätskor, minskar risken för smittspridning och infektioner.

Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen

12.00  Vårdnära service – en möjlig lösning på framtidens resurs- och kompetens utmaningar inom vården KLAR

Med en växande och en allt äldre befolkning står svensk sjukvård inför en stor utmaning att fortsätt kunna leverera kostnadseffektiv, kvalitativ och patientsäker vård. En avgörande fråga för sjukvården är kompetensförsörjningen. Kan vi avlasta vården med servicepersonal och på så sätt minimera effekterna av resursbristen i stort?

Ulrika Södergren Andersson, Business Director, Key Account Public ISS

12.30 Gemensam lunch

13.30 Hur får jag kontrakt genom offentlig upphandling?

 • Offentlig upphandling – hur går det till?
 • Råd om hur du som leverantör kan agera för att öka dina möjligheter att få kontrakt.
 • Under seminariet presenteras de olika stegen i en upphandling, möjligheterna till överprövning i domstol och de viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna som började gälla den 1 januari 2017.

Magnus Myrbäck är advokat på Lindahl och specialiserad på offentlig upphandling och domstolsprocess.

14.30  Digitaliseringen förändrar driften av fastigheter – vilka möjligheter och risker medför detta?

FM branschen står inför en stor förändring som bl.a. drivs av helt ny teknologi. Stora delar av hur FM tjänster utförs kommer att förändras radikalt. Förändringarna innebär stora möjligheter men även risker.

Så hur bör man navigera i den nya digitala FM världen för att lyckas?

Niclas Elfström, Executive Director och nordiskt ansvarig för EY Advisory Services rådgivning inom Real Estate och Facilities Management samt EYs erbjudande inom Digital Workplace. Niclas har lång erfarenhet som rådgivare för aktörer i fastighetsbranschen och har djup kunskap inom upphandling och outsourcing samt effektivisering, utveckling och innovation.

15.00 Summering av dagen och eftermiddagskaffe med möjlighet att nätverka och tillfälle att besöka mässan Clean & Facility

Victor-Mannerholm-Hammar

Victor Mannerholm Hammar

Ulrika-Andersson

Ulrika Södergren Andersson

Niclas-Elfstrom

Niclas Elfström

Magnus-Myrback

Magnus Myrbäck

Bertil-Oresten

Bertil Oresten

Ari-Kouvonen

Ari Kouvonen