Kostnadsfria seminarierna på mässan!Inbjudna talare bjuder på inspiration och kunskap
Våra gästföreläsare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet och kostnadsfritt för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade.
DROP - in Seminarier - Mässans eget kunskapscentrum
Välkommen att lyssna och inspireras!

Program onsdag den 18 oktober

Program torsdag den 19 oktober

10.00 Hur säkerställer vi kravet på kvalitet och leverans i avtalen?           
  

 • Vikten av uppföljning, leverans och kvalitet! 
 • Kravställningar enligt avtal – Hur skall de tolkas?
 • Kund – Entreprenör – Ansvar och rollfördelning
 • Hur sker uppföljning och kontroller av kvalitetskraven?
 • Vilka underlag behövs för att säkerställa kvalitet?

Christina Holmefalk, C Holmefalk Städutbildningar. Arbetat med kvalitetskontroller och städutbildningar i 23 år. Godkänd yrkesbedömare SRY och Certifierad för nivå 4.

Stefan Sernefors, Bid Manager & Pricing Specialist MIAB
Stefan har mer än 30 års erfarenheter inom lokalvård som städare, chef och specialist.10.00 Karriärmöjligheter

 • Lyssna till en inspirerande och intressant karriärresa inom städyrket
 • Möjligheterna finns oftast för den som vill och vågar


10.45  Om att våga satsa!     

Jag vågade igen – att fortsätta göra skillnad i den bransch som jag brinner för. Om att förändra, utveckla och höja statusen för yrket. Kanske kan du också bli inspirerad till att tänka nytt, våga och göra det där du alltid drömt om?

Suzanne Karlsson, QLNR. Suzanne har en bakgrund inom städ, älskar service, försäljning och entreprenörskap och driver nu Städtjänst QLNR AB som hon äger tillsammans med Mido Osman som också har erfarenhet från branschen.

10.45 Svanen – mer än en miljömärkning  

Introduktion till Nordens officiella miljömärkning – Svanen
Svanenmärkta städtjänster – en vinst för miljö och hälsa
Städtjänster tar hjälp av Svanen i upphandling.

Amanda Persson, Produktspecialist Städtjänster, Miljömärkning Sverige (Svanen), Utbildad miljövetare på Linköpings Universitet och har tidigare arbetat som miljöinspektör. Har idag arbetat 5 år på Miljömärkning Sverige.

11.30 Utblick för branschen 2024

 • Nordiskt samarbete
 • Ständigt högre krav och kontroller – nödvändigt för vår utveckling mot en högre status!
 • Teknikutvecklingen – från kontroll till kontroll
 • Branschstatistik

Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige och ägare av Clinnoc. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stort intresse för utvecklingen av branschen.

11.30 Panelsamtal – Behandlat vatten

Moderator: Lotta Nygren

 • Miljöpåverkan vid framställning?
 • Hygienfaktorer för toaletter, kök, golv m.m
 • Hur fungerar det för disk och tvätt?
 • Viktiga erfarenheter

Medverkande: Desinficerande - Mats Johansson vd, Orbotech, Alkaliskt - Pierre Crambé vd, PT Professional, Ultrarent - Mats Marklund vd, Swatab

13.00 Hur du undviker att anlita oseriösa städleverantörer 

Ditt val gör skillnad!

 • Låt det bli en konkurrensfördel att bara anlita städföretag som följer spelregler och betalar skatter och avgifter.
 • Skatteverket ger konkreta tips på hur du kan kontrollera dina städleverantörer.

Nina Blomkvist, Skatteverket. Nina samordnar kontroll- och förebyggande insatser med fokus på branscher som är särskilt utsatta för osund konkurrens. Syftet med uppdraget är att företag ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor, utan att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Samarbete med branschen och andra externa aktörer är en viktig förutsättning för att nå framgång i detta arbete.

Anna-Stina Månsson, Skatteverket. Arbetar som informatör i det förutsättningsskapande arbetet för städbranschen på Skatteverket.
I uppdraget ingår att hitta rätt informationsinsats för att nå fram till Städbranschen i förebyggande syfte.


13.00 Vikten av träning vid ett fysiskt aktivt arbete   

Gislaveds Kommun har under flera år haft satsningar på friskvård för lokalvårdspersonalen på betald arbetstid. De senaste fem åren har detta utökats med fokus på ergonomi, hälsa och träning.
Karola Bjelke och Linda Aadalen, Enhetschefer i lokalvården Gislaveds Kommun.

13.45 Ledarskapsföreläsning

 • Förändringsarbete – varför och för vem?
 • Behovet av stöd vid olika förändringar
 • Hur man som ledare kan coacha vid förändringar
 • Mervärden vid förändringsarbete

Lotta Nygren, 20 år i branschen. Lotta har arbetat med alla typer av rengöring, golvvård/ sanering, företagstjänster, offentlig städning och hemstäd. Lotta arbetar även med utbildning, utveckling och ledarskap.
Christina Holmefalk, C Holmefalk Städutbildningar

13.45 Marcus kollega är en städrobot  

 • Varför vi har valt att investera i en städrobot
 • För- och nackdelar när det gäller arbetstillfällen och arbetsmiljö

Marlene Hallqvist, Enhetschef lokalvården i snart 20 år, med ett förflutet som lokalvårdare
Pelle Bengtsson, Enhetschef likavården sedan oktober 2022, 20 år inom SOS Alarm, båda arbetar i dag i Krokoms kommun.

14.30 Panelsamtal: Digitalisering i städbranschen      

Moderator: Lotta Nygren  

 • Varför digitaliseringen?
 • Vilken kompetens och resurser behövs?
 • Ökar kvalitén på städresultatet?
 • Kostnadsbild - budgetfråga
 • Behovsanpassat städ

Medverkande representanter  Jonas Forså, sales manager DATEC/ Pali Horvat, försäljningschef Pythagoras/ Ulf Gullstedt, vd Avista Time

14.30     Prisutdelning Fönsterputs SM                                                                      

15.00 Clean Bright Awards 2023 – presentation av vinnarna med prisutdelning