Facility Nordic-dagen är en konferens för dig som ansvarar för ditt företags facility- och verksamhetsnära service. Lyssna till intressanta och aktuella talare kring det senaste inom området.
Fika och lunch serveras under dagen och självklart har du möjlighet att besöka mässan

Facility Nordic-dagen arrangeras i samarbete med IFMA


Program den 16 november 2022    

    

09.00 Registrering och kaffe


Moderator, Johan Tullström,
Senior Consultant på EY, arbetar med sourcing- och transformationsprojekt inom Facility Management.09.30 Framtidstrender: Hur kan Real Estate och Facility Management bidra till att bli en modern arbetsgivare?

Pandemin och har gjort att vi ställer om våra arbetssätt. Vi använder teknik, våra arbetsplatser och FM-tjänster på helt nya sätt. EY delar de senaste resultatet från sina stora studier kring framtidens arbete och vad det innebär att vara en modern arbetsgivare med fokus på Real Estate, Facility Management, teknik och IT samt arbetssätt.

Victor Mannerholm Hammar är Partner på EY och har tidigare varit ordförande för International Facility Management Association (IFMA) i Sverige. Victor arbetar som konsult med fokus på utveckling inom Real Estate och Facility Management. Victor har erfarenhet från att arbeta både i Norden samt internationell i UK, Förenade Arabemiraten och Indien.

10.00 Slaget om Talangerna   

  • Vilka är de vassaste vapnen för att attrahera rätt personer?
  • Vem går vinnande ur slaget och varför?
Sofie Hansson, styrelseuppdrag IFMA EMEA- Young professionals. Sofie började sin karriär inom FM-branschen efter att ha studerat Facility Management på Affärshögskolan. Efter sin första LIA-period 2018 erbjöds hon rollen som Tjänsteansvarig på ISS, där hon arbetade sista året på utbildningen. Sedan dess har Sofie fått möjlighet att anta en rad olika spännande roller och jobbat med verksamhetsutveckling, transitions, projekt och inom operations. I dag sitter Sofie även i IFMA styrelse i Sverige och har också axlat rollen som global representant i IFMA EMEA Young Professionals. 

10.30 – 11.00 Nätverkskaffe


11.00 Hur du undviker att anlita oseriösa städleverantörer

  • Låt det bli en konkurrensfördel att bara anlita städföretag som följer spelregler och betalar skatter och avgifter.
  • Skatteverket ger konkreta tips på hur du kan kontrollera dina städleverantörer
Nina Blomkvist, Skatteverket, Nina samordnar kontroll- och förebyggande insatser med fokus på branscher som är särskilt utsatta för osund konkurrens.
Ewa Hedlund, Skatteverket, Eva är skatteinformatör och vägleder blivande, nya-och etablerade företag. Hon arbetar också med förebyggande insatser för sund konkurrens mellan företag.

11.30 Morgondagens säkerhetslösningar 

Kundernas krav, förväntningar och behov ändras i snabb takt kopplat till senaste årens utveckling både i vårt samhälle och i vår omvärld. Detta ställer höga krav på oss som bransch i termer av flexibilitet och proaktivitet. De säkerhetstekniska lösningarna blir alltmer användbara inom fler områden och skapar stora möjligheter att höja både kvalitén i leveranserna och integrera fler funktioner hos kunderna.

Anna Strandberg, VD Addici. Anna har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom Coor de senaste tolv åren. Senast kommer Anna från en roll som affärsenhetschef inom ett av Coors största affärsområden där hon arbetat med flera av Coors viktigaste kunder.

12.00 – 13.30 Nätverkslunch med besök på mässan Clean & Facility


13.30 Hållbarhet i det nya arbetslivet och varför det bör inkluderas i allt

Hur angripa hållbarhet, säkerställa konkreta åtgärder med kontinuitet och vad kan framtiden erbjuda redan idag. Uttalanden och satta mål ifrågasätts alltmer och "greenwashing" har blivit ett begrepp som visar att det är hög tid att gå från prat till handling. Hur påverkar det nya arbetslivet hållbarhetsarbetet? Och förutom det planetära, vad är de mänskliga och ekonomiska perspektiven för hållbarhet i stort?

Fredrik Justesen, FM Strategic Advisor & Workplace Strategy Tenant & Partner. Tidigare 13 år på Ericsson Global RE, med bland annat globalt ansvar för målarbete och hållbarhetsrapportering för fastigheter.

14.00 Facility services i en föränderlig värld

 Lyssna till hur ISS ständigt arbetar med att anpassa sina tjänster i en snabbt föränderlig värld.

Susanne Stenhager, Commercial Director ISS Facility Services AB.
                                                     

14.30 Framtidens behov av mindre FM-leverantörer och FM inom de nordiska länder

De flesta FM-företag är stora aktörer inom FM branschen. Men det finns även ett FM behov hos mindre beställare, där behovet är fler tjänster än enbart städning. Kanske att det redan finns FM företag som vi ännu inte känner till.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen

15.00 Sammanfattning av dagen
Välkommen att besöka mässan Clean & Faility som är öppen till kl 16.00
Ladda ner rapport från Facility Nordic-dagen i Stockholm 2018.